drukuj 2023-04-05

Sprawozdanie z działalności 2022 r

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE ZA ROK 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radziejów dnia 21 marzec 2023 roku

 

 

Spis treści:

1.Wstęp…............................................................................................................................str.3

2. Podstawy prawne funkcjonowania Zakładu....................................................................str.4

3. Przedmiot działalności .………………………………………………………………………………..…………....str.5

5. Zatrudnienie…………………………………………………………………………………………………………..…..str.7

6. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych ….......................................................str.9

7. Działalność rehabilitacyjno-zdrowotna ….......................................................................str.10

8. Budżet ZAZ …… …............................................................................................................str.11

9. Zakładowy Fundusz Aktywności……………….………………………….…………………………………....str.14

10.Transport ……………………………….....................................................................................str.15

11. Podsumowanie ....................................................................................................………str.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony w 2011 roku w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności oraz umiarkowanym stopniem orzeczonym ze szczególnymi schorzeniami. Zakład stwarza możliwość rozwoju zawodowego, społecznego oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Wykonywanie pracy zawodowej przez osobę niepełnosprawną pozwala jej również czuć się użyteczną społecznie oraz określa jej pozycję w hierarchii społecznej. Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie zawodowe stanowi bardzo ważny element kompleksowej rehabilitacji. W przypadku osób niepełnosprawnych praca pełni trzy funkcje: dochodową, rehabilitacyjną i socjalizującą. Praca jest ważnym elementem obrazu własnej osoby i pełni kluczową rolę w konstruowaniu poczucia sensu życia . Zatrudnienie zapobiega wykluczeniu społecznemu.

Główne działania zakładu mają na celu przygotowanie w/w grupy osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w zakładach pracy chronionej lub na otwartym rynku pracy. Ponadto Zakład podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia pracowników niepełnosprawnych, a także pomoc w ich usamodzielnieniu społecznym
i zawodowym.

Utworzenie Zakładu i uzyskanie Statusu Zakładu Aktywności Zawodowej związane jest ze spełnieniem określonych warunków, m.in. zatrudnieniem co najmniej 70 % osób niepełnosprawnych z ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie przy zachowaniu wskaźnika zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 % ogółu zatrudnionych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie rozpoczął działalność 27 grudnia 2011 roku na mocy uchwały Rady Powiatu w Radziejowie Nr VII/41/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności z siedzibą w Radziejowie i nadania Statusu.

Do podstawowych aktów prawnych w zakresie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej należą :

 

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r., poz. 850 )
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 )
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U z 2022 r. poz. 530 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 )
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2023 poz. 120, 295 )
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412)

Zgodnie z przyjętym planem działalności Zakładu na rok 2022 udało się osiągnąć wszystkie zaplanowane działania , które zostały przyjęte do realizacji pomimo nałożonego reżimu sanitarnego wynikającego z panującej sytuacji epidemiologicznej oraz wojną na Ukrainie i związanym z tym pogorszeniem otoczenia makroekonomicznego za sprawą oddziaływania zarówno czynników podażowych, jak i popytowych. Zakłócenia w łańcuchu dostaw , wzrostu cen surowców produkcyjnych, ograniczeniach w stosunkach handlowych i sankcje nałożone na nasz kraj

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 

W 2022 dla zapewnienia racjonalnej organizacji pracy Zakład stworzył następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział produkcyjno- usługowy, w skład którego wchodzą niżej wymienione sekcje
 • Zespół ds. usług gastronomicznych,
 • Zespół ds. obsługi hotelu,
 • Zespół ds. sprzedaży zewnętrznej,
 • Zespół ds. organizacji imprez,
 • Zespół ds. wsparcia technicznego,
 • Zespoły te ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wszelkich procesów technologicznych dotyczących zbiorowego żywienia w ramach wymogów określonych przez obowiązujące normy oraz przyjęte na rynku dobre praktyki . Za priorytetowe było również utrzymanie najwyższych standardów obsługowych
  w zakresie realizacji dostawy usług hotelarskich, gastronomicznych, cateringowych, serwisu kelnerskiego oraz organizacji wszelkiego typu imprez okolicznościowych .
 1. Dział administracyjno-biurowy, którego zakres czynności i obowiązków obejmuje przede wszystkim prawidłową organizację zadań związanych z rachunkowością
  i sprawozdawczością finansową Zakładu oraz prowadzeniem gospodarki materiałowej i badań możliwości poprawy funkcjonowania poszczególnych komórek Zakładu.

 

 

HOTELIK

Hotelik posiada łącznie 13 pokoi dla gości, w tym: 10 pokoi 3 osobowych, 2 pokoje 2 osobowe (w tym jeden przystosowany dla osoby niepełnosprawnej), 1 pokój 1 osobowy. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację, łazienkę, TV oraz dostęp do Internetu. Przy wejściu do recepcji widnieje ścianka ze zdjęciami artystów, którzy gościli w hotelu. Hotel jest monitorowany i czynny całodobowo. W związku z nadal panującą w kraju epidemią koronawirusa hotel wyposażony jest w odpowiednie środki dezynfekujące oraz przestrzega wszelkie normy reżimu sanitarnego. Od 26 lutego 2022 roku w hotelu kwaterują uchodźcy
z Ukrainy. Łącznie od stycznia do grudnia Holetik przyjął 440 gości hotelowych. Głównie tą liczbę stanowili Ukraińcy.

 

RESTAURACJA

W dziale restauracyjnym w roku 2022 r. z zaplanowanych imprez było zawartych 60 umów, zrezygnowały 2 osoby, które w ramach zamówionej imprezy odebrały catering na wynos, 378 cateringów na zlecenie oraz cateringi świąteczne. Jednocześnie w w/w okresie restauracja prowadziła także sprzedaż cateringową przygotowywanych przez pracowników kuchni potraw w formie:

- obiadów abonamentowych,

- indywidualnie zamawianych telefonicznie dań dnia,

- obiadów dla uczestników terapii zajęciowej Środowiskowego Domu Samopomocy
w Radziejowie,

- całodziennego wyżywienia dla dzieci z przedszkola w Skibinie,

- cateringów dla klientów indywidualnych,

Zakład Aktywności Zawodowej świadczył usługi przygotowywania posiłków dla osób korzystających ze szkoleń zorganizowanych przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR w Toruniu.

 

 

PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII

We wrześniu 2022 roku, dzięki uprzejmości Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pana Sebastiana Jankiewicza Zakład Aktywności Zawodowej mógł poszerzyć swoja działalność o dodatkowy Punkt Małej Gastronomii przy ul Szpitalnej w Radziejowie. Początkowo umowa najmu pomieszczenia podpisana została do końca roku 2022, obecnie jest przedłużona do końca roku 2023. W naszej ofercie można znaleźć produkty z naszej kuchni tj. świeże sałatki, zapiekanki, domowe wypieki, ciasta na zamówienie jak również obiady dnia po wcześniejszym zamówieniu. Poza tym pracownicy jak i pacjenci szpitala mają możliwość zaopatrzyć się w niezbędne artykuły. Cały czas staramy się poszerzać nasz asortyment, aby zadowolić naszych klientów. Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi nadal punkty małej gastronomii- przy dworcu PKS oraz w budynku Urzędu Miasta w Radziejowie. Punkty małej gastronomii mieszczące się przy dworcu PKS oraz w Urzędzie Miasta otwarte były od poniedziałku do piątku. Można w nich zakupić dania typu Fast-food przyrządzanych na bieżąco z półproduktów przygotowywanych przez pracowników kuchni. W ofercie sprzedaży znajdą się m.in. zapiekanki, hamburgery i hot dogi. W okresie letnim można było również zakupić własnoręcznie przygotowywane gofry z różnymi dodatkami, a w okresie zimowym porcję gorącego bigosu lub fasolki po bretońsku. Punkty prowadziły również sprzedaż kawy, herbaty oraz napojów gazowanych i wody mineralnej. Można w nim także nabyć wyroby cukiernicze przygotowywane przez pracowników kuchni m.in. pączki, rogaliki i drożdżówki. W punktach gastronomicznym prowadzona jest również obsługa toalet publicznych. W stałej ofercie są również realizowane usługi kserograficzne.

 

ZATRUDNIENIE

31 grudnia 2022 roku ogółem zatrudnionych w Zakładzie było 76 osoby , w tym 16 osób z personelu i 60 osób z niepełnosprawnościami, w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ( 36 zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w tym 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i 24 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).Wskaźnik zatrudnienia wynosił zatem 78,96% osób niepełnosprawnych do ogółu zatrudnionych w zakładzie i 31,62 % z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do ogółu zatrudnionych. Do wyliczenia wskaźników nie wlicza się osoby przebywającej na urlopie wychowawczym.

Stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

 1. Personel Zakładu – 16 osób ( 15,25 etatu) :

- Główny księgowy – 1 osoba - wymiar etatu 1,

- specjalista ds. kadrowych i płac – 1 osoba - wymiar etatu 1,

- specjalista ds. obsługi hotelu i wsparcia technicznego – 1 osoba -wymiar etatu 1,

- referent ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 1 osoba -wymiar etatu 1,

- referent ds. organizacji imprez, marketingu i sprzedaży- 1 osoba- wymiar etatu 1,

- referent ds. administracyjno-biurowych – 1 osoba- wymiar etatu 1

- zaopatrzeniowiec – 1 osoba -wymiar etatu 1,

- kierowca autobusu- 1 osoba wymiar etatu 1 ,

- kucharz – 2 osoby -wymiar etatu 1,

- recepcjonista -wymiar etatu 1,

- pielęgniarka – 1 osoba- wymiar etatu 0,25,

- pomoc administracyjna – 3 osoby -wymiar etatu 1,

- recepcjonista -1 osoba – wymiar etatu 1

- pracownik I stopnia wykonujący prace w ramach robót publicznych- 1 osoba –wymiar etatu 1

 

Wolne miejsca pracy : dyrektor , księgowy, szef kuchni.

 1. Pracownicy działu produkcyjno-usługowego – osoby z niepełnosprawnościami zaliczonymi do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 60 osób ( 33,25 etatu w tym 1 osoba na 0,8 etatu pozostałe na 0,55 etatu ) zatrudnieni na stanowiskach: sprzedawca, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, praczka/prasowaczka, recepcjonista, pokojowy, sprzątacz, robotnik gospodarczy.

Dynamika zatrudnienia

1) Dział administracyjny:

.W 2022 roku w dalszym ciągu wakat na stanowisko dyrektora, szefa kuchni i księgowego.

Rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę – 1 osoba na stanowisku kierowcy.

Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu na jaki okres została zawarta ( po stronie pracownika ) – 1 osoba na stanowisku kucharza .

Zakład współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w Radziejowie i korzystał
z oferowanych form wsparcia w zakresie zatrudnienia tj. staż -1 osoba, pracę w ramach robót publicznych świadczyła 2 osoby (1 – pomoc administracyjna), z którą została podpisana umowa na czas określony.

- staż organizowany przez PUP ze środków Funduszu Pracy

- staż organizowany przez PUP ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

- staż organizowany przez PUP dla osoby bezrobotnej

 

 1. Dział produkcyjno-usługowy

W 2022 roku z 4 osobami zostały zawarte nowe umowy ( w tym z : 2 osobami
ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Z 2 osobami został rozwiązany stosunek pracy ( w tym 1 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w wyniku:
1) wypowiedzenia przez pracownika - 1 osoba bez podania przyczyny

2) z upływem czasu na jaki umowa została zawarta – 2 osoby

3) zgon pracownika - 1 osoba

 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sytuacja społeczno-ekonomiczna poszczególnych grup społecznych, w tym także osób niepełnosprawnych jest pochodną sytuacji na rynku pracy. Niestabilność i brak pracy, rosnące wymagania i ogromna konkurencja bezpośrednio wpływają także na ich życie. Chociaż bezrobocie i problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy dotyczą wielu ludzi, to osoby niepełnosprawne te trudności dotykają najbardziej. Z uwagi na dysfunkcje i problemy z realizowaniem określonych zadań a także społeczne i mentalne bariery osoby niepełnosprawne są szczególną kategorią społeczną. Ich funkcjonowanie jest często bardzo utrudnione. Brak pełnej sprawności psychicznej i fizycznej i wynikające z nich ograniczenia nie muszą jednak oznaczać dla tych osób społecznej i zawodowej izolacji. Dla państwa wynika stąd konieczność zapewnienia całościowego wsparcia w różnych obszarach życia.

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie uświadamia osobom niepełnosprawnym, iż niepełnosprawność nie skazuje ludzi na bezradność i bierność zawodową. Niejednokrotnie jednak trudności, jakie wiążą się z wyborem zawodu, przygotowaniem do pracy zawodowej, jej uzyskaniem i utrzymaniem, skutecznie potrafią zniechęcić osoby niepełnosprawne do aktywności w obszarze zawodowym. Tym samym osoby niepełnosprawne w porównaniu z osobami sprawnymi nie zawsze są równorzędnymi uczestnikami rynku pracy. Co więcej, mają na swojej ścieżce zawodowej więcej barier do pokonania. Często z uwagi na rodzaj dysfunkcji wymagają też specjalnego dostosowania miejsca pracy. Są również adresatami specjalistycznych działań, których celem jest udzielenie im wsparcia we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się na nim, np. poprzez usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, szkolenia czy przekwalifikowania. Dzięki nabytym umiejętnościom i wiedzy pracownicy mają możliwość sprostać stawianym im wyzwaniom. W zakresie pomocy społecznej – ZAZ w Radziejowie udzielił pomocy finansowej swoim pracownikom niepełnosprawnym z Zakładowego Funduszu Aktywności Zawodowej, opłacając zakup leków, sprzętów rehabilitacyjnych, turnusów rehabilitacyjnych. W lipcu zorganizowany został jednodniowy wyjazd do Sopotu, w ramach ww. funduszu , a w sierpniu trzydniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, Sandomierza i Lublina.

 

 

DZIAŁALNOŚC REHABILITACYJNO – ZDROWOTNA

Dla każdego pracownika utworzony był Indywidualny Program Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, który tworzony był przy udziale Rady Programowej. Do grudnia 2022 roku odbyło się 23 posiedzeń Rady Programowej.

Raz w roku Rada Programowa dokonuje oceny efektów rehabilitacji w tym sprawności zawodowej, społecznej i ruchowej. Każda zatrudniona osoba zgodnie z zawarta umową miała zapewnione 60 min rehabilitacji w danym dniu pracy.

Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym może być wydłużona do 2 godz. w razie potrzeby wykonania rehabilitacji osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne wykonywały ćwiczenia dostosowane do ich możliwości
w zależności od jednostki chorobowej np. :

-ćwiczenia ogólnousprawniające

-ćwiczenia na materacu

-ćwiczenia z przyborami

-ćwiczenia na przyrządach(rowerek, atlas, bieżnia, orbitrek)

-zabiegi prądami (elektroterapia)

-światłolecznictwo lampą sollux

-masaż ręczny

-ćwiczenia w UGLU

-fotel masujący-relaksacyjny

-muzykoterapia

Efekty rehabilitacji i postępy były różne. U niektórych osób niepełnosprawnych jest ten sam etap ciągłej rehabilitacji bez zmian, a u nielicznych osób niepełnosprawnych widać poprawę, ale na krótki okres gdyż dolegliwości bólowe powracają i się nasilają.

Osoby z niepełnosprawnością wykazują nieraz niechęć do ćwiczeń i zgłaszają rehabilitantowi złe samopoczucie i proszą o odpoczynek oraz wyciszenia się

 

BUDŻET ZAKŁADU W 2021 ROKU

 

PRZYCHODY

Łączna kwota na funkcjonowanie Zakładu w 2022 roku wyniosła :

3 928 575,61 zł, w tym :

 

 • 1 710 000,00 zł – roczne dofinansowanie Zakładu ze środków PFRON na 2022
  w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( przekazane w dwóch półrocznych ratach)
 • 220 034,00 zł – dotacja Starostwa Powiatowego wynikająca z podpisanej umowy
  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego ( przekazana
  w 12 miesięcznych ratach )
 • 270 000,00 zł – dofinansowanie z PFRON w ramach programu SODIR
 • 30 000,00 zł –dotacja ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • 0 zł – rekompensata Covid- 19
 • 19 922,25zł – przychód finansowy np. odsetki
 • 23 881,04 zł – pozostałe przychody np. ubezpieczenia
 • 1 654 738,32 zł – całkowity przychód uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej w 2022 roku

Powyższy wykres ma na celu zobrazowanie jak ogólna całość przychodów uzyskanych w 2022 roku dzieli się na poszczególne wpływy.

 

 

Na całkowity przychód w wysokości 1 654 738,32 zł uzyskany z prowadzonej działalności gospodarczej składa się :

 • 1 216 674,44 zł – przychód z usług gastronomicznych, w tym pobyt uchodźców
  z Ukrainy – 703 410,00zł
 • 10 282,38 zł – przychód z usług hotelowych
 • 4 593,49 zł - wynajem sali konferencyjnej
 • 2 273,58 zł – przychód z toalet
 • 111,38 zł – przychód z usługi ksero
 • 188 145,59 zł – przychód z restauracji
 • 10 656,40 zł – przychód z punktu PKS
 • 81 831,52 zł – przychód ze sklepiku w Urzędzie Miasta
 • 126 591,00 zł – bon turystyczny
 • 61 201,54 zł – przychód z punktu szpital

KOSZTY

Łączna kwota wydatków poniesionych przez Zakład w 2022 roku wyniosła 3 900 667,56 zł

 

W ramach poniesionych wydatków rozdysponowano w całości dotację z PFRON, Starostwa Powiatowego, budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz środków SODIR.
 

 

Wynik finansowy za rok 2022 wynosi 27 908,05 zł

 

Przychód z działalności usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w poszczególnych latach kształtował się następująco :

 

Rok 2011 – 0 zł

Rok 2012 – 322 260,89 zł

Rok 2013 – 524 292,86 zł

Rok 2014 – 563 330,60 zł

Rok 2015 – 561 428,66 zł

Rok 2016 – 720 908,53 zł

Rok 2017 – 763 332,58 zł

Rok 2018 – 890 016,89 zł

Rok 2019 – 789 356,11 zł

Rok 2020 ˗˗ 633 302,90 zł

Rok 2021 ˗˗ 904 931,71 zł

Rok 2022- 1 654 738,32 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody Zakładu Aktywności Zawodowej w latach 2011-2022 – poniższy wykres przedstawia ewolucję przychodów Zakładu osiągniętych z dotacji oraz działalności usługowej.