drukuj 2021-07-07

E-PUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej.

 

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

- Obywatelami a administracją
- Przedsiębiorcami a administracją
- Instytucjami administracji publicznej

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bydgoszczy dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta

- podpisanie przesłanego pisma posiadanym potwierdzonym profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

 

Załatwienie spraw następuje poprzez:

Formularz - Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Adres skrytki odbiorczej:

ePUAP -  ZAZwRadziejowie

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zakładu Aktywności Zawodowej:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym  podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
  2. Akceptowalne formaty załączników to:
        - DOC, RTF
        - XLS
        - CSV
        - TXT
        - GIF, TIF, BMP, JPG
        - PDF
        - ZIP
        - ODT, ODS

  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
     (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
     automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Data utworzenia:
2021-07-07 12:12:15
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2021-07-07 12:46:59
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
51
Wersja: