drukuj 2021-08-17

Artykuły

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2021

Dyrektora ZAZ w Radziejowie z dnia 01.07.2021 r.

 

REGULAMIN HOTELIKU

Serdecznie witamy Państwa w Hoteliku ZAZ w Radziejowie. Jest nam niezmiernie miło gościć Państwa oddając do Państwa dyspozycji nasze usługi. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§1.

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Hoteliku ZAZ w Radziejowie i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 2. Opiekunem Gości jest pracownik recepcji hotelowej.

 3. Pokój w Hoteliku wynajmowany jest na doby.

 4. Doba. hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy a godz. 12.0.0 dnia następnego.

5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu ze zdjęciem i wypełnienie karty meldunkowej.

6. W dniu zameldowania Gość hotelowy zobowiązany jest do uiszczenia Obity za cały pobyt w hoteliku pracownikowi recepcji.

 7. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłata.

 8.Jeśli Gość nie określił Czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

§2

1. Życzenia przedłużenia pobytu w Hoteliku Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia., w którym upływa termin najmu pokoju.

2. Hotelik-uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

§3

 1. Gość Hoteliku nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

2. Hotelik może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu nie uiścił należnych opłat, rażąco naruszył Regulamin Hoteliku wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hoteliku lub zakłócił pobyt Gości i funkcjonowanie Hoteliku.

 3. W przypadku opuszczenia przez gościa hoteliku w terminie wcześniejszym ni' zawarty w umowie gwarantowanej różnica w kosztach nie zostanie zwrócona.

§4

1. W Hoteliku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 0.6.00 dnia następnego. 2. Osoby niezameldowane w hoteliku mogą gościnnie, na zaproszenie Gości hotelowych przebywać w pokoju hotelowym od godziny 14.00 do godziny 20.00 .

3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hoteliku nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotelik może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę. 4.Osoby do ukończenia 18 roku życia nie mogą być samodzielnie zameldowane bez równoczesnego meldunku rodzica lub prawnego opiekuna.

 5. Dzieci na-terenie Hoteliku nie mogą pozostać bez opieki dorosłych.

 6. Hotelik przyjmuje Gości podróżujących ze zwierzętami za dodatkową opłatą. W pokoju może przebywać tylko jedno zwierzę, przy czym Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody przej nie wyrządzone.

 7. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane n8 smyczy w kagańcu. Ze względów higienicznych nie mogą być one wprowadzane do restauracji Hotelowej za wyjątkiem psa przewodnika.

§5

1. Meble i dekoracje w pokoju hotelowym stanowią elementy wyposażenia.

2. Dyrekcja Hoteliku prosi uprzejmie o zapoznanie się z wyposażeniem pokoju.

3. Gość Hoteliku ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia łub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Hotelu wywołane jego działaniem bądź też osób przez niego zaproszonych.

4. Jeśli Gość podczas swojego pobytu w pokoju hotelowym nie zgłosi braków w wyposażeniu pokoju i łazienki, to przy wymeldowywaniu podczas komisyjnego stwierdzenia braku któregoś z elementów Hotel ma prawo obciążyć Gościa za w/w braki.

5. Czynność wymeldowania Gościa z hoteliku może nastąpić wyłącznie po sprawdzeniu przez recepcjonistę stanu pokoju oraz wyposażenia zgodnie ze spisem inwentarzowym.

§6

 1. Hotelik świadczy usługi zgodnie za swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich Recepcji, co umożliwi Dyrekcji Hotelu natychmiastowa reakcję.

§7

1. Na życzenie Gościa Hotelik nieodpłatnie świadczy następujące usługi: - Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. Budzenia o wyznaczonej porze.

 

§8

1. Hotelik nie odpowiada za kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe oraz dzieła sztuki.

2. Hotelik nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu !ub innego pojazdu Gościa.

§9

1. Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi na klucz pozostawiając klucz w Recepcji.

2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, czajników elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 3. Za zagubienie klucza od pokoju hotelowego pobierana jest opłata w wysokość 50zł.

4. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Hotelu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

 

 

Życzę miłego pobytu

Dyrektor Hoteliku

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
skanowanie0052.pdf 2021-10-05 15:06:04 592 KB pobierz
Data utworzenia:
2021-08-17 14:43:07
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2021-10-08 02:03:05
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
26
Wersja: