drukuj 2021-08-16

Uzasadnienie

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powiat może utworzyć wyodrębnioną  organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status Zakładu Aktywności  Zawodowej, jeżeli jednostka spełnia warunki określone w  w/w ustawie.

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie stworzy określone możliwosci    rozwoju     zawodowego i społecznego    osób    niepełnosprawnych i przeciwdziałać będzie marginalizacji i wykluczeniu  społecznemu  tych osób. Praca w takim zakładzie stanowić będzie dla osób niepełnosprawnych nie tylko źródło utrzymania,     lecz     przede     wszystkim     sposób     rehabilitacji i integracji ze społeczeństwem, ponieważ program przysposobienia społeczno - zawodowego obejmuje dwa obszary: strefe rehabilitacyjno - społeczną oraz gospodarczo­ zawodowa. lstotą tego programu będzie uwzglednienie wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych niepełnosprawnych pracowników.

Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie po rozpoczeciu działalności bedzie szóstym w województwie kujawsko-pomorskim. W pierwszej fazie zatrudnienie znalazłoby ponad 40 osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz około 14 pracowników obsługi. Charakter funkcjonowania ZAZ, będzie obejmowal uslugi hotelarsko-gastronomiczne, catering, rękodzieło artystyczne, sprzedaż art. spożywczych i przemysłowych. Do realizacji  zadań zostanie wykorzystana  istniejąca  substancja  lokalowa  po  byłym  internacie  ZSM w Radziejowie.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
Uchwala_Rady_Powiatu.pdf 2021-08-16 15:24:52 2,48 MB pobierz
Data utworzenia:
2021-08-16 15:06:36
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2021-08-18 04:04:30
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
9
Wersja: