drukuj 2021-07-09

ARTYKUŁY

ZARZĄDZENIE Nr 4/2021

DYREKTORA ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE
z dnia 12 marca2021 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł

 

 

Na podstawie § 18 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej
w Radziejowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 116/2020 Zarządu Powiatu
w Radziejowie z dnia 10 marca 2020 r. zarządzam , co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. kadrowych i płac.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 30 000 euro.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania.

                                                                                                                                                                      p.o. Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej

                                                                                                                                                                                           w Radziejowie

                                                                                                                                                                                       Magdalena Badeusz

Orginała dokumentu w załączniku

 

 

Załączniki

Nazwa Data Rozmiar
ORGINAŁ ZARZĄDZENIE 2021-07-09 11:28:15 146 KB pobierz
Data utworzenia:
2021-07-09 11:12:47
Autor:
Pogodzińska Agata
Data modyfikacji:
2021-07-09 11:36:37
Zmodyfikował:
Pogodzińska Agata
Liczba wyświetleń:
9
Wersja: